Praetoria

Population: ~300.000
Capital: Santos
Most common religion: Batholomeus
Borders: Canatarium, Rashmiran, Ohm, Samarga

Praetoria is the third most populous nation on the continent, and the only nation where Bartholomeus worshippers are a majority.

Praetoria

Nya Kampanjen Emilia_Scarlet Emilia_Scarlet