Karai

Population: ~50.000
Capital: Karai
Districts: Karai, Litoria
Most common religion: Nebuchadnezzar
Borders: Agora, Shamanti, Arconia, Venaria

Karai is a small Nebuchadnezzar-worshipping nation on the southeast coast on the continent.

Karai

Nya Kampanjen Emilia_Scarlet Emilia_Scarlet